Kẹp ống

 • kẹp đơn Hệ thống hạn chế an toàn cho ống áp lực

  kẹp đơn Hệ thống hạn chế an toàn cho ống áp lực

  Nếu bạn làm việc với hệ thống thủy lực trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy ống thủy lực bị hỏng.Cho dù sự cố xảy ra do ống mềm bị kẹt bởi một bộ phận chuyển động hay do ống mềm bị bung ra khỏi khớp nối, thì hậu quả có thể không chỉ là một mớ hỗn độn lớn và mất dầu thủy lực.

 • Hệ thống hạn chế vòi roi với kẹp đôi

  Hệ thống hạn chế vòi roi với kẹp đôi

  Nếu bạn làm việc với hệ thống thủy lực trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy ống thủy lực bị hỏng.Cho dù sự cố xảy ra do ống mềm bị kẹt bởi một bộ phận chuyển động hay do ống mềm bị bung ra khỏi khớp nối, thì hậu quả có thể không chỉ là một mớ hỗn độn lớn và mất dầu thủy lực.

 • kẹp có thể tháo rời làm việc xung quanh ống thủy lực áp suất cao

  kẹp có thể tháo rời làm việc xung quanh ống thủy lực áp suất cao

  Nếu bạn làm việc với hệ thống thủy lực trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy ống thủy lực bị hỏng.Cho dù sự cố xảy ra do ống mềm bị kẹt bởi một bộ phận chuyển động hay do ống mềm bị bung ra khỏi khớp nối, thì hậu quả có thể không chỉ là một mớ hỗn độn lớn và mất dầu thủy lực.