vòi Hobbles

  • Vòng cổ sắt đỏ Hobbles

    Vòng cổ sắt đỏ Hobbles

    Hobbles ống còn được gọi là Kẹp ống được sử dụng để cố định các đầu của ống quay và ống áp suất cao khác để bảo vệ khỏi tai nạn trong trường hợp kết nối ống bị hỏng.