Ống Hobbles

  • Hose Hobbles Red Iron Chokers

    Hose Hobbles Red Iron Chokers

    Ống Hobbles còn được gọi là Kẹp ống được sử dụng để cố định các đầu của ống quay và ống áp suất cao khác để bảo vệ khỏi tai nạn trong trường hợp kết nối ống bị hỏng.